Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

? Zmarł prof. Jerzy Kościuszko

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy dziś informację o tym, że w wieku 92 lat zmarł Jerzy Kościuszko, nauczyciel fizyki

w LO nr II im. Joachima Chreptowicza w latach 1953-1990.

Profesor Jerzy Kościuszko zapisał się w pamięci uczniów jako nauczyciel o ogromnej wiedzy, talencie pedagogicznym i życzliwości, zarówno wobec wychowanków, jak i kolegów z pracy. Był człowiekiem obdarzonym ogromnym czarem i urokiem osobistym. Jego zawodowy dorobek i zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży zostało uhonorowane wieloma nagrodami i odznaczeniami.

Nawet jako emeryt nie tracił kontaktu ze szkołą i uczniami. Był członkiem naszego Towarzystwa.

Pogrzeb prof. Jerzego Kościuszki odbędzie się we wtorek (18 stycznia) o godzinie 13:00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

prof. Jerzy Kościuszko, rok 2018 / fot. dzięki uprzejmości LOKALNA.TV

 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com