Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmarł Leon Kamiński

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci znanego ostrowczanina, naszego szanowanego Kolegi Leona.

Leon Kamiński był absolwentem naszego liceum z 1957 r., współzałożycielem Towarzystwa,  a w latach 1990- 1995 przewodniczył Sądowi Koleżeńskiemu, którego członkiem był do 2000 roku. Aktywnie angażował się w działalność organizacji, dbając o podtrzymywanie koleżeńskich więzi.

Pogrzeb naszego Kolegi odbędzie się w najbliższą sobotę, 23 marca, o godz.13.oo w kościele NMP Saletyńskiej na Piaskach w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Rodzinie i Bliskim

Śp. Leona Kamińskiego

Zarząd oraz Członkowie Towarzystwa 

składają najszczersze wyrazy współczucia, 

łącząc się w smutku i żałobie.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com