Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Żegnaj Kolego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi Józefa Ryszarda Mizielskiego, absolwenta naszego liceum (matura 1950 rok), członka Towarzystwa.

Józef zmarł 7 marca, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jak zawsze w tak trudnych i smutnych chwilach, w żałobie i smutku pogrążamy się z wraz z Najbliższymi Józefa, składając szczere wyrazy współczucia.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com