Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zbieramy wspomnienia i fotografie. Liczymy na Was

Koleżanki i Koledzy!

Na najbliższy zjazd (i 110-lecie szkoły) chcemy przygotować kolejną publikację. Prosimy o materiały do niej. Spiszcie swoje wspomnienia o profesorach, życiu szkolnym i pozaszkolnym… Przejrzyjcie domowe archiwa fotograficzne. W czasie najbliższego walnego zebrania przekażcie materiały kol. Barbarze Podsiadło lub wyślijcie drogą elektroniczną na adres: bpodsiadlo@gmail.com. Gwarantujemy zwrot zdjęć po ich zeskanowaniu.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com