Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nowy Zarząd Towarzystwa

16 marca 2019 roku podczas Walnego Zebrania Członków  przeprowadzono wybory do Zarządu Towarzystwa,   Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd  Towarzystwa:

1.  Jolanta Chwałek        –  prezes

2.  Jolanta Fornalska     –  wiceprezes

3.  Marianna Bryła         –  wiceprezes

4.  Ryszard Dryjas          –  skarbnik

5.  Agnieszka Cybulska  –  sekretarz

6.  Tadeusz Kidziński     –  członek

7.  Jerzy Białas                 –  członek

8.  Barbara Podsiadło     –  członek

9.  Małgorzata Słowik     –  członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Grażyna Sindalska – przewodnicząca

Cezary Spotowski – wiceprzewodnicząca

Anna Jaworska – członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Anna Malanowska – przewodnicząca

Andrzej Edmund Biały

Zdzisław Bzymek

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com