Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarząd Towarzystwa z absolutorium

Dziś (26 września) odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Przypomnijmy: Walne Zebranie Sprawozdawcze było zaplanowane początkowo na 21 marca, ale z powodu nałożonych obostrzeń epidemicznych musiało zostać przełożone.

Tym razem udało się zorganizować zebranie w gościnnych murach Ostrowieckiego Browaru Kultury. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wysłuchano sprawozdania z prac Zarządu Towarzystwa w roku 2019, które przedstawiła prezes Jolanta Chwałek.

od lewej: Jolanta Chwałek, Jerzy Nowak, fot. Klaudia Cybulska

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawił uczestnikom zebrania skarbnik – Ryszard Dryjas.

od lewej: Jerzy Nowak, Cezary Dryjas

od lewej: Jerzy Nowak, Ryszard Dryjas. fot. Klaudia Cybulska

Opinię o pracy zarządu w roku 2019 przedstawił wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej – Cezary Spotowski.

fot. Klaudia Cybulska

 

Zarząd Towarzystwa jednogłośnie otrzymał absolutorium za rok 2019. Podczas sobotniego zebrania nie zabrakło dyskusji o sprawach organizacyjnych i planach na dalszą działalność. Spotkanie, jak każde, upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze przy filiżankach kawy i słodkim poczęstunku, który przygotowała pani Ewa Sochacka, od lat przyjaciel Towarzystwa.

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

fot. Klaudia Cybulska

Anna Malanowska – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, fot. Klaudia Cybulska

od lewej: Agnieszka Cybulska, Jolanta Chwałek, Jerzy Nowak, Ryszard Dryjas, Maria Bryła, fot. Klaudia Cybulska

Walne zebranie Członków Towarzystwa – 26 września 2020 , fot. Klaudia Cybulska

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com