Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarząd Towarzystwa z absolutorium za 2021 rok

11 czerwca odbyło się Walne Zebranie naszego Towarzystwa. Tym razem spotkaliśmy się w hotelu Accademia. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad, przewodnicząca Jolanta Chwałek oraz skarbnik Ryszard Dryjas złożyli sprawozdania za rok 2021. W imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił Cezary Spotowski, który zawnioskował do zebranych o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2021.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto najpierw sprawozdania, a następnie również jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi.

W sprawach różnych dyskutowaliśmy między innymi o zbliżającym się XI Zjeździe Absolwentów, który odbędzie się w 2023 roku.

W dzisiejszych obradach uczestniczyło 33 osoby. Obrady poprowadził w roli przewodniczącego Jerzy Nowak. [zdjęcia]

Zdjęcia: Klaudia Cybulska | Ktoś tu kręci

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com