Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Władze statutowe

Zarząd:

Jolanta Chwałek – prezes

Jolanta Fornalska – wiceprezes

Marianna Bryła – wiceprezes

Ryszard Dryjas – skarbnik

Agnieszka Cybulska – sekretarz

Tadeusz Kidziński – członek

Jerzy Białas – członek

Barbara Podsiadło – członek

Małgorzata Słowik – członek

 

Komisja Rewizyjna:

Grażyna Sindalska – przewodnicząca

Cezary Spotowski – wiceprzewodniczący

Anna Jaworska – członek

 

Sąd Koleżeński:

Anna Malanowska – przewodnicząca

Andrzej Edmund Biały – wiceprzewodniczący

Zdzisław Bzymek – wiceprzewodniczący

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com