Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Walne Zebranie

W dniu 16.03.2024 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym przeprowadzono wybory do Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd Towarzystwa: 

1. Jolanta Fornalska                        –   prezes

2. Sławomir Miszczuk                     – viceprezes

3. Piotr Kiljański                              – viceprezes

4. Dorota Pobratyn                          – skarbnik

5. Marzenna Barańska- Serafin   – sekretarz

6. Jerzy Nowak                                – członek

7. Marianna Bryła                           – członek

Komisja Rewizyjna :

  1. Anna Ruman                         – przewodnicząca 
  2. Iwona Wawrylak- Kozioł    –  z-ca przewodniczącej
  3. Barbara Podsiadło                – członek

Sąd Koleżeński : 

  1. Cezary Spotowski               – przewodniczący 
  2. Danuta Banaś                     – członek
  3. Anna Malanowska             – członek 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com