Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Walne Zebranie Członków odbędzie się 26.09.2020

 

Zarząd Towarzystwa Absolwentów zawiadamia, że Walne Zebranie Członków przełożone z powodu trwającej pandemii COVID -19, z dnia 21 marca 2020 roku odbędzie się w III terminie tj. 26 września 2020 roku o godz. 11.00 lub w IV terminie – o godz. 11.15.

Zebranie odbędzie się w  Ostrowieckim Browarze Kultury przy ulicy Siennieńskiej (wejście od strony dziedzińca) w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Uczestników zebrania  o b o w i ą z u j ą maseczki zakrywające nos i usta oraz obowiązujące przepisy dotyczące zgromadzeń i spotkań.

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com