Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Walne Zebranie odbędzie się 21 marca

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku podjął uchwałę o zwołaniu na dzień  21 marca 2020 roku (sobota) o godz. 11.00 w I terminie, a o godz. 11.15 w II terminie Walnego Zebrania Członków  – stosownie do § 22 ust. 1 i 5 Statutu Towarzystwa.

Zebranie odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych (BWA) w Ostrowieckim Browarze Kultury ul. Siennieńska 54

Porządek obrad obejmuje :

1.    Powitanie, przedstawienie porządku zebrania, stwierdzenie kworum do podejmowania uchwał.
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3.    Złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa za okres minionego roku.
4.    Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.
5.    Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6.    Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań.
8.    Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9.    Przerwa na kawę i zwiedzanie aktualnej wystawy.
10.    Sprawy różne, w tym:
– przedstawienie nowych członków
– informacja o stronie internetowej i składkach,
– informacja o  obchodach 30-lecia istnienia Towarzystwa planowanych na dzień 26          września 2020 r

Po części oficjalnej ok. godz. 13.00 przewidujemy spotkanie integracyjne i w związku z tym prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr telefonu kom. Skarbnika 603 609 618 lub pod nr kom.  Zarządu: 511 557 968 do dnia 14 marca 2020 r.

Zarząd Towarzystwa uprzejmie prosi Koleżankę/Kolegę o niezawodne przybycie.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com