Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

VIII Zjazd – 2008 r.

VIII Zjazd przeszedł do historii. Zjazd zgromadził 585 osób zarejestrowanych przez „biuro zjazdowe”, czyli absolwentów i wychowanków, osoby towarzyszące, oficjalnych gości, nauczycieli emerytowanych i czynnych.

Tradycyjnie zaczął się w piątek od spotkania w kompleksie pałacowym Tarnowskich na Kuźni.
Część oficjalna rozpoczęła się w sobotę mszą w kolegiacie św. Michał. W południe uczestnicy zjazdu spotkali się w sali gimnastycznej szkoły. Przewodnictwo Zjazdu objął Józef Waldemar Matusiak, uczeń szkoły w latach 1946-1950.

Wśród najstarszych wychowanków Szkoły gościliśmy: Jana Pękalskiego – matura 1937, Wiktora Jaślana, Antoniego Kierysza, Zbigniewa Włodarskiego – matura 1939, Jerzego Moniewskiego – matura 1945, Halinę Korzeniowską, Barbarę Daszkiewicz – Rudzińską, Mieczysława Kowalskiego – matura 1946. Wśród uczestników zjazdu 190 osób to mieszkańcy Ostrowca i najbliższych okolic, 395 osoby zamieszkałe w różnych częściach, kraju, natomiast z zagranicy przyjechało ogółem 21 absolwentów wraz z 6 osobami towarzyszącymi.

W Balu Wspomnień w hotelu „Gromada” uczestniczyły 344 osoby, w tym 54 towarzyszące.

Zjazd zakończył się w niedzielę podjęciem uchwały.

 

UCHWAŁA VIII ZJAZDU
ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM
im. JOACHIMA CHREPTOWICZA
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

podjęta w dniu 22 czerwca 2008 roku

Absolwenci i Wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, zebrani na VIII Zjeździe, uchwalają co następuje:

  1. Udzielają absolutorium Komitetowi Organizacyjnemu VIII Zjazdu oraz wyrażają podziękowanie za jego sprawną organizację oraz za opracowanie i wydanie „Księgi Wspomnień… pięć lat później” oraz antologii literackiej pt. „Myśli i słowa”
  2. Zobowiązują Komitet Organizacyjny VIII Zjazdu do przekazania nadwyżki finansowej, wynikającej z rozliczenia kosztów Zjazdu na konto Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na cele statutowe Towarzystwa.
  3. Zlecają Komitetowi Organizacyjnemu przekazanie pełnej dokumentacji VIII Zjazdu Zarządowi Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza celem przechowania i wykorzystania przy organizacji kolejnych zjazdów koleżeńskich.
  4. Zlecają władzom statutowym Towarzystwa zwołanie kolejnego (trzydniowego) IX Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkoły za 5 lat – w czerwcu 2013 – roku w stulecie Szkoły.
  5. Postanawiają uhonorować wszystkich absolwentów, do rocznika 1963, certyfikatami upamiętniającymi otrzymanie matury.
  6. Zwracają się do organizatorów IX Zjazdu o:
    • rozważenie możliwości kontynuowania wydawnictwa „Księgi Wspomnień”,
    • podjęcie działań zmierzających do uhonorowania Patrona Szkoły – Joachima Chreptowicza, na Jej stulecie stosownym postumentem lub tablicą pamiątkową.

 

Przewodnicząca
Komisji Uchwał i WnioskówTeresa Żelazna
Przewodniczący VIII Zjazdu

Józef Waldemar Matusiak

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com