Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

VII Zjazd – 2003 r.

VII Zjazd przeszedł do historii, pozostawiając w pamięci blisko 500 uczestników niezapomniane wrażenia. Uroczystości oficjalne, koleżeńskie spotkanie na Krzemionkach, bal wspomnień dla 350 Absolwentów Szkoły utrwalone zostały na pamiątkowych zdjęciach, które odtwarzają atmosferę zjazdowych spotkań. Wśród dawnych uczniów najstarszym obecnym absolwentem był Jan Pękalski, maturzysta z 1937 roku, który odsłonił tablicę upamiętniającą 9 Absolwentów i Wychowanków gimnazjum im. J. Chreptowicza – Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Zjazd rozpoczął się mszą w kolegiacie Św. Michała.

Przewodniczącym Zjazdu wybrany został Jerzy Słowiński, matura 1963, obecnie generał dywizji, Komendant Żandarmerii Wojskowej.

UCHWAŁA VII ZJAZDU
ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM
im. JOACHIMA CHREPTOWICZA
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

podjęta w dniu 22 czerwca 2003 roku

Absolwenci i Wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, zebrani na VII Zjeździe, uchwalają co następuje:

 1. Udzielają absolutorium Komitetowi Organizacyjnemu VII Zjazdu oraz wyrażają podziękowanie za jego sprawną organizację oraz za opracowanie i wydanie Księgi Wspomnień.
 2. Zobowiązują Komitet Organizacyjny VII Zjazdu do przekazania nadwyżki finansowej, wynikającej z rozliczenia kosztów Zjazdu na konto Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J.Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim na cele statutowe Towarzystwa.
 3. Zlecają Komitetowi Organizacyjnemu przekazanie pełnej dokumentacji VII Zjazdu Zarządowi Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza celem przechowania i wykorzystania przy organizacji kolejnych zjazdów koleżeńskich.
 4. Zlecają władzom statutowym Towarzystwa zwołanie kolejnego (trzydniowego) VIII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Szkoły za 5 lat w czerwcu 2008 roku.
 5. Postanawiają uhonorować wszystkich absolwentów, do rocznika 1958, certyfikatami upamiętniającymi otrzymanie matury.
 6. Zlecają opracowanie suplementu do aktualnej „Księgi Wspomnień”.
 7. Rozważyć możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w kolejnych zjazdach absolwentów szkoły znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

 

Przewodnicząca
Komisji Uchwał i WnioskówTeresa Żelazna
Przewodniczący VII Zjazdu
generał dywizjiJerzy Słowiński

 

Podziękowanie

Komitet Organizacyjny VII Zjazdu Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza wyraża serdeczne podziękowanie wielu Osobom oraz Instytucjom za pomoc w przygotowaniu i organizacji VII Zjazdu. Są to :

 • Waldemar Marek Paluch Starosta Ostrowiecki,
 • Tadeusz Wojarski ( absolwent r. 1961 )- Prezes Zarządu Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych,
 • Elżbieta Baran  dyrektor Miejskiego Centrum Kultury,
 • Andrzej Zajączkowski – Prezes Zarządu Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego,
 • dyrekcja LO: Jerzy Nowak, Piotr Pobiega,
 • grono pedagogiczne a szczególnie prof. prof. Urszula Heba, Barbara Podsiadło, Agnieszka Kowalska, Joanna Żak, Krzysztof Grzesik,
 • młodzież II LO im. J. Chreptowicza a szczególnie uczennice Anna Traczyńska, Marta Pachocka,
 • Wojciech Turczyński  redaktor naczelny Gazety Ostrowieckiej,
 • Urszula Bilska, Michał Zamilski i recytatorzy z MCK,
 • chór nauczycielski Coro Cantorum pod batutą Ewy Goworowskiej,
 • zespól wokalny Canto pod kier. Ryszarda Góry,
 • Zbigniew Kończak  właściciel księgarni Bajka,
 • członkowie rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 • Urząd Miasta  Wydział Promocji i Integracji Europejskiej,
 • Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • „Grupa Ożarów” S. A.,
 • firma FTS Info Tofel,
 • Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej im. J. Piwnika Ponurego,
 • Zarząd Powiatowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostrowcu Św.,
 • Jednostka Strzelecka 2013 Związku Strzeleckiego w Ostrowcu Św.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com