Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

VI Zjazd – 1998 r.

Komitet Organizacyjny powołany został w następującym składzie: Tadeusz Farbisz – honorowy przewodniczący, Edmund Andrzej Biały – przewodniczący, Andrzej Golonka, Krystyna Kamińska, Andrzej Kaczmarczyk, Aleksy Kosman, Michał Malanowski, Jerzy Nowak, Joanna Paluch, Grażyna Sindalska, Ewa Stencel, Lucjan Stojek, Stanisław Sulik, Aleksandra Wasiewicz, Jacek Zięba, Janusz Gałkowski, Justyna Nowak, Bożena Podsiadło, Cezary Skalmierski, Teresa Piasecka, Teresa Żelazna – Gwizd.

Zjazd trwał 3 dni, od 19 do 21 czerwca 1998 r., a jego program zawierał tradycyjne spotkania koleżeńskie w szkole, na Krzemionkach przy ognisku i na balu w salach hotelu „Łysica”. Ciekawostką było posadzenie na placu szkolnym 6 drzewek, które wkopali uczniowie i nauczyciele na pamiątkę tego wydarzenia.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu (415 osób) otrzymali na pamiątkę egzemplarz biuletynu „Na szkolnej ławie” oraz koszulki z logo szkoły i napisem „VI Zjazd”.

W uchwale VI Zjazdu znalazł się zapis, że jego uczestnicy zlecają władzom statutowym Towarzystwa zwołanie i organizację VII Zjazdu Absolwentów i Wychowanków za 5 lat, tj. w roku 2003, z uwagą: zjazd powinien trwać 3 dni, a jego uczestnicy powinni mieć okazję spotkać się w Sali Wspomnień – zorganizowanej specjalnie przez szkołę na tę okoliczność.

Wnioski wynikające z dyskusji podczas spotkań koleżeńskich w czasie Zjazdu zgłoszone poza uchwałą, zawierają między innymi zapis, że należy eksponować w publikacji zjazdowej sylwetki żyjących, zasłużonych absolwentów, którzy rozsławiają imię szkoły w mieście, kraju i poza jego granicami.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com