Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

V Zjazd – 1993 r.

V Zjazd został zorganizowany w 80 rocznicę powstania szkoły. Odbył się w dniach 25 – 27 czerwca 1993 r.

Za organizację odpowiadał Komitet w składzie: Witold Zapałowski – honorowy przewodniczący, Andrzej Zajączkowski – przewodniczący, Aleksandra Wasiewicz, Krystyna Kamińska, Edmund A. Biały, Tadeusz Farbisz, Janusz Gałkowski, Andrzej Kaczmarczyk, Wiesław Kargulewicz, Michał Malanowski, Andrzej Nowak, Jerzy Nowak, Lucjan Stojek, Stanisław Sudnik, Jacek Zięba.

Tradycyjne spotkanie przedstawiało się następująco:

Dzień pierwszy:

  • spotkania koleżeńskie w szkole lub na Wykusie (z ogniskiem) lub na Krzemionkach (z ogniskiem).

Dzień drugi:

  • msza św. w kościele św. Michała;
  • odsłonięcie tablicy pamiątkowej majora Jana Piwnika „Ponurego” – absolwenta szkoły '1932 (tablicę ufundowało Towarzystwo);
  • Bal Wspomnień w hotelu „Łysica”.

Dzień trzeci:

  • spotkania koleżeńskie w szkole;
  • podjęcie uchwały o zwołaniu VI Zjazdu za 5 lat w roku 1998;
  • zobowiązanie Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu do wystosowania pisemnych podziękowań dla osób, które udzieliły pomocy w organizacji Zjazdu, a w szczególności: dla gen. Jerzego Słowińskiego – Szefa Departamentu Oświatowo – Wychowawczego MON oraz gen. Zenona Bryka – Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego za udział reprezentacji 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w uroczystym odsłonięciu tablicy.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com