Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uwaga! Przedłużamy dyżury

Komitet organizacyjny podjął decyzję, że deklaracje uczestnictwa w XI Zjeździe Absolwentów będą przyjmowane w szkole jeszcze do 4 sierpnia.
Gdzie nas znajdziecie?
Niski parter w budynku szkoły. Dyżur od 10-tej do 12-tej, od poniedziałku do piątku.
 Nie zwlekajcie z wypełnieniem deklaracji, którą możecie pobrać z naszej strony internetowej.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com