Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Stypendyści Stowarzyszenia

Towarzystwo Absolwentów od roku szkolnego 2003/2004 przyznaje uczniom klas maturalnych stypendium pieniężne. Główne kryteria to bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne, sportowe.

Dotychczas stypendystami zostali:

rok

imię i nazwisko

2004

Piotr Skowron

2005

Małgorzata Szeląg

2006

Agata Gołębiowska

2007

Natalia Żeber

2008

Agnieszka Jędrzejewska

2009

Sylwester Błaszczuk

Anna Skóra

2010

Mariusz Łatkowski

2011

Katarzyna Pobiega

Jędrzej Kiljański

Przemysław Wolak

Mateusz Słowik

2012

Michał Psyk

Mikołaj Psyk

2013

Natalia Tokarz

2014

Izabela Basa

2015

Wojciech Zwoliński

Maja Kowalska

2016

Marcin Gajewski

Mariusz Słapek

Michał Ślusarz

 

2017

Norbert Wójcik

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com