Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ruszają przygotowania do XI Zjazdu Absolwentów

W najbliższy piątek, 20 stycznia, o godzinie 16.30 w budynku naszego Liceum, odbędzie się zebranie Zarządu Towarzystwa i Komitetu Organizacyjnego XI Zjazdu Absolwentów, który został zaplanowany na wrzesień tego roku.

Przypominamy, że w tym roku obchodzimy jubileusz 110-lecia szkoły.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy wszystkie osoby, które chcą aktywnie włączyć się w przygotowanie tego ważnego dla naszej społeczności wydarzenia.

Więcej informacji o Zjeździe już wkrótce.

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com