Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przywołajcie wspomnienia, poszukajcie fotografii

Drodzy Absolwenci! Koleżanki i Koledzy!

W jubileuszowym roku 110-lecia szkoły i na okoliczność XI Zjazdu Absolwentów chcielibyśmy wydać kolejną naszą wspólną publikację. Dlatego apelujemy o spisywanie i przesyłanie wspomnień z lat szkolnych; dotyczących nauczycieli, życia klasowego, szkolnego, spotkań koleżeńskich… Przywołajcie w pamięci twarze swoich rówieśników i sylwetki swoich profesorów; przypomnijcie sobie, co Was śmieszyło, co złościło; pomyślcie, czego nie wiedzą o nas dzisiejsi uczniowie, a co chcielibyście dla nas wszystkich ocalić od zapomnienia.

Chcielibyśmy również wzbogacić nasze archiwum fotografii. Poszukujemy zdjęć z życia szkoły z epoki przedcyfrowej. Prosimy o przejrzenie domowych archiwów i przesyłanie skanów zdjęć. Jeśli to możliwe, prosimy o opisanie fotografii: data, wydarzenie, imiona i nazwiska osób, rok matury.

adres: bpodsiadlo@gmail.com

 

 

 

zdjęcie ilustracyjne: afisz z roku 1913.

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com