Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Lucjan Stojek obchodzi 90-te urodziny

 

4 stycznia 1933 roku w Wilczycach, niedaleko Sandomierza urodził się Lucjan Stojek, wieloletni nauczyciel i dyrektor naszego Liceum.

„Zawsze stawiał na szczerość i uczciwość we wzajemnych stosunkach zespołu nauczycielskiego oraz wysokie kompetencje pedagogiczne. Nie stwarzał dystansu pomiędzy osobą dyrektora a gronem pedagogicznym, uczniami oraz ich rodzicami. Jego dewizą były przyjacielskie i życzliwe stosunki wśród członków rady pedagogicznej, co przekładało się na wysokie osiągnięcia dydaktyczne nauczycieli i sukcesy uczniów…”

– tak o dyrektorze Lucjanie Stojku pisała w Księdze Wspomnień w 2003 roku, Ewa Stencel.

Dziś Pan Lucjan skończył 90 lat. Swoje głębokie związki z Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim wciąż potwierdza, czynnie angażując się w prace naszego Towarzystwa. Jest niezastąpionym kolegą, przyjacielem i uczestnikiem naszych spotkań.

W uroczystym dniu 90. urodzin składamy Panu Dyrektorowi szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem.

Życzymy pogody ducha,

pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com