Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kontakt

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego
im. J. Chreptowicza

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Rosłońskiego 1

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP:  661 20 74 665

tel. kontaktowy:

? 695 709 772 (prezes)

? 723 229 777 (sekretarz)

? 603 609 618 (skarbnik)

 

e-mail:  kontakt@absolwencichreptowicza.pl

 

Rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

53 8507 0004 2001 0053 5049 0001

 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com