Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

KOMUNIKAT

? UWAGA! 31 sierpnia kończymy przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w XI Zjeździe Absolwentów. Zostało jeszcze tylko kilka miejsc.
? UWAGA! Nie ma już miejsc na sobotni bankiet pożegnalny.
? Osoby, które chcą uczestniczyć tylko w uroczystościach w szkole (16 sierpnia, godz. 11.00) i otrzymać „Pakiet Absolwenta” proszone są o niezwłoczne dokonanie wpłaty w wysokości 100 zł.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com