Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komunikat

Zarząd Towarzystwa zaprasza na imprezę integracyjną, która odbędzie się w dniu 08.06.2024 r. o godz. 17:00 w hotelu „Red”.  Koszt uczestnictwa wynosi : dla członków Towarzystwa  40,- zł.  dla osoby towarzyszącej  100,- zł.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia (SMS), najpóźniej do 03.06.2024 r. do kol. Marii Bryły tel. 600 506 925.

Wpłat można dokonać na konto Towarzystwa  nr : 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001- w tytule prosimy wpisać : impreza integracyjna. 

Zarząd Towarzystwa prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com