Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komunikat

Zarząd Towarzystwa zaprasza na imprezę integracyjną, która odbędzie się w  dniu  08.06.2024 r.  o godz. 17.00  w hotelu ” Red”.

Koszt spotkania :  40,- zł. dla członków Towarzystwa  i  100,- zł. dla osoby towarzyszącej.  Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia ( SMS) , najpóźniej  do 03.06.2024 r.  do kol. Marii Bryły  tel. 600-506-925.

Wpłat można dokonać na konto Towarzystwa Absolwentów Chreptowicza  nr konta: 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001

lub do skarbnika  kol. Doroty  Pobratyn ,  tel. 692 670 003.

Zarząd Towarzystwa prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich. 

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com