Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

IV Zjazd – 1988 r.

Na zebraniu organizacyjnym w listopadzie 1987 r. powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Witold Zapałowski – honorowy przewodniczący, Krzysztof Bejster – przewodniczący, Hanna Plaskota, Andrzej Zajączkowski, Danuta Kozłowska, Erazm Lewaczyński, Lucjan Stojek, Janusz Gałkowski, Lidia Pękalska, Andrzej Wójtowicz, Edmund Biały, Ryszard Kolasa, Andrzej Golonka, Andrzej Kaczmarczyk, Leon Kamiński, Tadeusz Farbisz.

Termin Zjazdu ustalono na 25 – 26 czerwca 1988 r.

Na Zjeździe pojawiło się 416 absolwentów (w tym 45 z lat międzywojennych). Po mszy w kościele św. Michała uczestnicy zasiedli w pięknie udekorowanej sali szkoły. Były wspomnienia z ławy szkolnej, odczytanie telegramów od osób, które nie mogły uczestniczyć w Zjeździe. Delegacje udały się z wiązankami kwiatów na groby zmarłych profesorów i miejsca pamięci narodowej.

Klamrą zamykającą oficjalną część pierwszego dnia był wspaniały występ młodzieży szkolnej z okolicznościowym programem słowno – muzycznym. Po zakończeniu spotkania w gmachu szkoły uczestnicy udali się na koleżeński obiad. Wieczorem zaś w Osiedlowym Domu Kultury i w restauracji „Tęczowa” odbył się tradycyjny bal pokoleń.

W drugim dniu rano wyjazd do Krzemionek, Wąchocka, na Wykus. Po powrocie ostatnie pożegnalne spotkanie i podjęcie uchwał:

  • V Zjazd za 5 lat w 80-lecie szkoły.
  • Ufundowanie tablicy poświęconej pamięci majora „Ponurego” – absolwenta z 1932 r. i uroczyste odsłonięcie jej w czasie V Zjazdu.
  • Czas trwania następnego zjazdu przedłużyć do 3 dni.
  • Kwotę pozostałą na koncie Komitetu Organizacyjnego przekazać na potrzeby szkoły.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com