Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

III Zjazd  1978 r.

W 1977 r. uchwałę II Zjazdu podjął dyrektor szkoły mgr Lucjan Stojek. Powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Ignacy Kamiński – przewodniczący, Ryszard Kalinowski, Lucjan Stojek, Danuta Kozłowska, Witold Jurkowski, Janusz Gałkowski, Jan Milewski, Erazm Lewaczyński i Tadeusz Farbisz.

Zjazd odbył się 17 – 18 czerwca 1978 r. Tadeusz Maj opracował plastycznie materiały propagandowe. Program zjazdu podobny do poprzednich.

Do udziału w zjeździe zgłosiło się 332 uczestników ( w tym 75 z okresu przedwojennego). Zaproszeni byli pracujący w liceum nauczyciele, władze miasta, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczego.

Zjazdowi przewodniczył I. Kamiński, który ze szczególnie ciepłymi słowami zwrócił się do prof. Jana Rosłońskiego, zasłużonego i wielce szanowanego pedagoga – wieloletniego dyrektora szkoły. Delegacje uczestników zjazdu złożyły wiązanki kwiatów w miejscach pamięci narodowej oraz na grobach nauczycieli i absolwentów.

Podniosłym momentem było przekazanie Izby Pamiątek Szkolnych – mini-muzeum. Uwieńczeniem pierwszego dnia był wspaniały bal. Drugi dzień: wycieczka do Krzemionek, w Góry Świętokrzyskie, do Wąchocka i na Wykus. Na zakończenie podjęcie uchwał:

  • kolejny zjazd za 10 lat;
  • pozostałą kwotę z rozliczenia (30000 zł.) uczestnicy przekazują na pokrycie kosztów urządzenia Izby Pamiątek Szkolnych.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com