Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

II Zjazd – 1968 r.

Termin zjazdu ustalono na 9 – 10 maja 1968 r. Przygotował go Komitet Organizacyjny w składzie: Ignacy Kamiński – przewodniczący, Henryk Łazarczyk, Witold Zapałowski, Albin Dujczyński, Tadeusz Kaliwoda, Kazimierz Kwiatkowski, Franciszek Wolszakiewicz, Adam Ziółkowski, Tadeusz Farbisz.

Na zjazd zgłosiło się 302 osoby. Otwarcia dokonał I. Kamiński – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, po czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, absolwentów i wychowanków. Na grobach zmarłych złożono kwiaty. Punktem kulminacyjnym pierwszej części zjazdu było wręczenie dyrektorowi szkoły sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy.

Po zakończeniu części oficjalnej – obiad koleżeński, a wieczorem w salach szkoły – spotkanie na parkiecie.

W drugim dniu zjazdu wyjazd do Krzemionek, na Św. Krzyż oraz przejażdżka po mieście. Po powrocie ostatnie spotkanie przy lampce wina i podjęcie uchwały o kolejnym zjeździe za 10 lat.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com