Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

I Zjazd – 1958 r.

W roku 1957 grupa absolwentów i wychowanków Gimnazjum im. J. Chreptowicza podjęła inicjatywę zorganizowania zjazdu w 45 rocznicę powstania szkoły.  Powołano prezydium Komitetu Organizacyjnego w składzie: Józef Reński – przewodniczący, Ignacy Kamiński, Adam Ziółkowski, Witold Zapałowski, Henryk Łazarczyk, Feliks Wojnakowski, Janusz Fudalej, Adam Słowiński, Czesław Rebajn, Tadeusz Farbisz i T. Kaliwoda. Termin zjazdu ustalono na 15-16 sierpnia 1958 r. Niestety władze miasta nie wyraziły zgody na ten termin i zjazd odbył się w dniach 20 – 21 września. W zjeździe wzięło udział 226 absolwentów i wychowanków, wśród nich kol. Edward Dryjański – absolwent z pierwszym numerem świadectwa dojrzałości w historii szkoły.

Podjęto dwie uchwały:

  • następny zjazd za 10 lat
  • zjazd w roku 1968 ma odbyć się w nowym budynku szkoły

Obydwa punkty zostały zrealizowane.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com