Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr Małgorzata Górecka-Smolińska dyrektorem „Chreptusa”

Dr Małgorzata Górecka-Smolińska wygrała konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. J. Chreptowicza, który odbył się w lipcu tego roku. 1 września podczas oficjalnej inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020, członkowie Zarządu Towarzystwa złożyli nowej Pani Dyrektor gratulacje.

Małgorzata Górecka-Smolińska była dotychczas pracownikiem  naukowy UJK w Kielcach – wydziału zamiejscowego  w Sandomierzu.

Rozpoczęcie roku szkolnego na dziedzińcu szkoły. Od lewej: Ryszard Dryjas, Małgorzata Górecka-Smolińska, Jolanta Chwałek, Agnieszka Cybulska

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com