Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Budujemy koleżeńskie więzi

Jeśli jesteś absolwentem Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza, chcesz działać na rzecz integracji środowiska, utrzymywać więzi koleżeńskie, podtrzymywać tradycje i  historię szkoły– wstąp do

Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza

Wypełnij zamieszczoną deklarację i prześlij do nas.

Pobierz deklarację:

Składki członkowskie:

dla osób pracujących: 4 zł miesięcznie (48 zł rocznie)

dla emerytów: 3 zł miesięcznie (36 zł rocznie)

Składki można wpłacać na konto nr:  53 8507 0004 2001 0053 5049 0001

 

UWAGA!

Członkiem Towarzystwa mogą zostać również nasi Przyjaciele, którzy tak jak my mają sentyment do ostrowieckiej szkoły i chcieliby bliżej poznać jej przeszłość i środowisko. ZAPRASZAMY

Zdjęcie Księgi Wspomnień, wydanej w 2003 roku. Publikacja powstała z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego VII-go Zjazdu Absolwentów.

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com