Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

KOMUNIKAT

Zarząd Towarzystwa informuje: Zaplanowane na dzień 21 marca 2020 roku Walne Zebranie Członków Towarzystwa z powodu epidemii koronawirusa i nałożonych […]

Zobacz więcej

Walne Zebranie odbędzie się 21 marca

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św., na posiedzeniu w dniu […]

Zobacz więcej

X Zjazd – 2018 r.

W X jubileuszowym Zjeździe Absolwentów „Chreptusa” udział wzięło blisko 400  osób. Przyjechali z całego świata, z różnych zakątków Polski. W […]

Zobacz więcej

Już wkrótce X Zjazd – materiał LOKALNA.TV

Materiał telewizyjny zrealizowany przez LOKALNA.TV,  zapowiadający jubileuszowy, X Zjazd Absolwentów „CHREPTUSA”.      

Zobacz więcej

IX Zjazd – 2013 r.

Komitet Organizacyjny IX Zjazdu Absolwentów LO im. Joachima Chreptowicza rozpoczął swoją działalność 24 listopada 2012r. W jego skład weszły następujące […]

Zobacz więcej

VIII Zjazd – 2008 r.

VIII Zjazd przeszedł do historii. Zjazd zgromadził 585 osób zarejestrowanych przez „biuro zjazdowe”, czyli absolwentów i wychowanków, osoby towarzyszące, oficjalnych […]

Zobacz więcej

VII Zjazd – 2003 r.

VII Zjazd przeszedł do historii, pozostawiając w pamięci blisko 500 uczestników niezapomniane wrażenia. Uroczystości oficjalne, koleżeńskie spotkanie na Krzemionkach, bal […]

Zobacz więcej

VI Zjazd – 1998 r.

Komitet Organizacyjny powołany został w następującym składzie: Tadeusz Farbisz – honorowy przewodniczący, Edmund Andrzej Biały – przewodniczący, Andrzej Golonka, Krystyna […]

Zobacz więcej

V Zjazd – 1993 r.

V Zjazd został zorganizowany w 80 rocznicę powstania szkoły. Odbył się w dniach 25 – 27 czerwca 1993 r. Za […]

Zobacz więcej

IV Zjazd – 1988 r.

Na zebraniu organizacyjnym w listopadzie 1987 r. powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Witold Zapałowski – honorowy przewodniczący, Krzysztof Bejster – […]

Zobacz więcej

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com