Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Absolwenci „Chreptusa” pamiętają

W tradycyjny sposób uczczono w Ostrowcu Świętokrzyskim 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej – tak zwanego „Cudu nad Wisłą”, Święto Wojska Polskiego i dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody, podobnie jak w roku ubiegłym były skromne, ze względu na wciąż trwającą pandemię zrezygnowano między innymi z udziału dużej ilości pocztów sztandarowych.

Jak co roku obchody rozpoczęto mszą za Ojczyznę w kolegiacie świętego Michała Archanioła, której przewodniczył ksiądz prałat Jan Sarwa. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny przy ulicy Denkowskiej, gdzie znajduje się  obelisk upamiętniający 25 uczestników wojny polsko- bolszewickiej z Ostrowca i okolic, w tym uczniów ówczesnego gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza. Spoczywa tam 18- letni Zygmunt Derlikowski, który poległ pod Grodnem 25 października 1920 roku.

Wiązankę kwiatów w imieniu Towarzystwa Absolwentów złożyli: Anna Jaworska i Tadeusz Kidziński.

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com