Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Nie żyje profesor Klusek

19 marca 2020 roku w wieku 91 lat zmarł Stanisław Klusek, wieloletni nauczyciel chemii w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 W kwietniu 2018 roku Pan Profesor udzielił wywiadu dla LOKALNA.TV, w którym opowiada o swoim sławnym kalendarzyku i 30 latach pracy w „Chreptusie”.  Nagranie zrealizowano w domu Państwa Klusków. Profesorowi towarzyszyła jego żona. Pani Maria Klusek zmarła  22 marca 2020 roku, w wieku 89 lat.

Państwo Kluskowie żyli razem 69 lat. Odeszli razem.

Materiał filmowy dzięki uprzejmości redakcji LOKALNA.TV. [zobacz wideo]

https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/20959,prof-stanislaw-klusek-ostatni-wywiad

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com