Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Łączymy się w bólu z naszą Koleżanką Joanną

12 kwietnia 2020 roku w wieku 77 lat zmarł Waldemar Marek Paluch, mąż naszej drogiej Koleżanki Joanny, której składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 kwietnia o godz. 12.00 w kościele NMP Saletyńskiej na Piaskach w Ostrowcu Świętokrzyskim a następnie na ostrowieckim cmentarzu przy ulicy Długiej.

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com