Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

102. rocznica Bitwy Warszawskiej

Delegacja naszego Towarzystwa wzięła dziś udział w obchodach Dnia Wojska Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jolanta Chwałek, Maria Bryła i Tadeusz Kidziński złożyli kwiaty pod obeliskiem na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej, upamiętniającym 25 uczestników wojny polsko- bolszewickiej z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic, w tym uczniów gimnazjum imienia Joachima Chreptowicza. Spoczywa tam 18- letni Zygmunt Derlikowski, który poległ pod Grodnem 25 października 1920 roku.
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com