Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Żegnaj Aniu

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszej Koleżanki Ani Rolskiej, która była założycielem naszego Towarzystwa i przez trzydzieści lat jego aktywnym członkiem.
Pogrzeb Ani odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim, we wtorek, 29 sierpnia, o godzinie 13.00 w kościele pod wezwaniem Św. Kazimierza Królewicza (os. Pułanki).

 

Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rosłońskiego 1
Nr konta 53 8507 0004 2001 0053 5049 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP 661 20 74665
Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chreptowiczaw Ostrowcu Świętokrzyskim - 2020
realizacja: dwarazy.com